msem_logo
This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 07.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“6502 sayılı Kanun”) ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için aşağıdaki şartlar dahilinde ALICI ve SATICI arasında düzenlenmiştir.

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 SATICI

Unvanı            : Grafson Müzik Yapım Dağıtım Anonim Şirketi

(bundan böyle kısaca “Ma Soeur Et Moi” veya “SATICI” olarak anılacaktır)

Adresi             : Hacı Kadın Mah. Atatürk Blv. İ.M.Ç. 5. Blok No:66/5451 Fatih/İstanbul
Telefon           : 
Faks                : 
E-posta           : hello@masoeuretmoi.com
MERSİS            : 0411078128500001

1.2 ALICI

Adı                  :

Soyadı            : 
Adresi             : 

Telefon           :
E-posta           : 

Ek olarak, ürünün Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından kurulan Platform üzerinden gerçekleştirilmesi halinde Aracı Hizmet Sağlayıcı da işbu Sözleşme’ye taraf sayılacak olup bilgileri aşağıdaki gibidir:

1.3 ARACI HİZMET SAĞLAYICI

Adı                  :

Soyadı            : 
Adresi             : 
Telefon           :
E-posta           : 

MADDE 2 - KONU

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait https://www.masoeuretmoi.com (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
2.2. ALICI İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.3. Listelenen ve İnternet Sitesi’nde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.
2.4. İnternet Sitesi’nin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

İşbu Sözleşme ile ALICI tarafından İnternet Sitesi üzerinden SATICI’dan satın alınan ürünün cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, bedeni, adeti, vergiler dahil satış bedeli, ödeme, fatura ve teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

ÜRÜN BİRİM FİYAT ADET TOPLAM

Sipariş işlem ve gönderim-kargo ücretleri

Tarih : [*]

Ürün Adı 

Adet 

Toplam Ürün Tutarı 

[*]

[*]

[*]

Ödeme Şekli             : [Nakit/Kart]
Teslimat Adresi                      : 
Teslim Edilecek Kişi             : 
Fatura Adresi                         : 
Kargo Ücreti                          : 

TESLİMAT BİLGİLERİ

Adı – Soyadı/Unvanı            : 
Adresi                                     : 
Telefon                                   :
E-posta                                   : 

FATURA BİLGİLERİ

Adı – Soyadı/Unvanı            : 
Adresi                                     : 
Telefon                                   :
E-posta                                   : 

TAŞIMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

Taşıyıcı (“Kargo”) Unvanı    :

İade Masraf Tutarı                :

İade Masraf Tutarı Sorumlusu:

MADDE4 - ÖDEME ŞEKLİ

4.1. ALICI, İnternet Sitesi'nde bulunan ödeme ekranından ürüne ilişkin ödeme şekliniseçer.
4.2. ALICI siparişi onaylamadan önce, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda SATICI tarafından işbu Sözleşme tahtında açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
4.3. ALICI’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir. ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli/taksitli ödeme imkânları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkânıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ürün satışları işbu Sözleşmenin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. Burada temerrüt faizi Banka ile ALICI arasındaki anlaşma hükümlerine tabidir.
Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydıyla, cayma bildiriminin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, ürün bedeli ve varsa ürünün teslim masrafları, ALICI’nın ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. Ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması durumunda, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında kart çıkaran kuruluşlar; SATICI veya Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından aktarılan tutarı, kendilerine ulaşmasını takiben kart hamilinin kullanılabilir limitine tek seferde ilave edecektir.

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER

5.1. Sözleşme konusu ürün, siparişin onaylanmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde 4ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
5.2. Aksi belirtilmedikçe, ürünün teslimine ilişkin kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.3. Ürünün teslimatı anında ALICI'nın adresinde bulunmaması ve adreste bulunan kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır.
Ürünün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
Bu hallerde ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün Kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya Kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.
5.4. SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
5.5. ALICI, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.
5.6. SATICI, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
5.7. SATICI, Sözleşme konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde ürünün toplam bedelini ALICI’ya iade eder. Şüpheye mahal bırakmamak adına, SATICI adına bedel tahsil edilmesi halinde bu yükümlülük Aracı Hizmet Sağlayıcı üzerinde olacak olup tahsil edilen tüm ödemelerin iadesi ALICI tarafından yapılacak bildirimden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından gerçekleştirilecektir.
5.8. Beşeri, sistemsel ve teknik hatalar (vd) nedeniyle yanlış fiyatlandırma yapılan ürünlere ilişkin siparişler, yapılacak bilgilendirme sonrasında iptal edilecek ve ödenen bir bedel olmuşsa ALICI’ya iade edilecektir.
5.9. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.10.Ürünün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ürün en geç 3 (üç) gün içinde ALICI tarafından SATICI'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi ALICI'nın bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyorsa Kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.
5.11. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde kargo giderleri ALICI'ya aittir.
5.12. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar muhatabına göre SATICI veya Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından 14 (on dört) gün içinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
5.13. Sözleşme konusu ürünün SATICI tarafından herhangi bir nedenle tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde açık bir şekilde ALICI'yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün tedarik edebilir. SATICI bu takdirde, Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır.
5.14. ALICI, ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir.
5.15. ALICI, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta adresine SATICI tarafından söz konusu bilgilendirmeler ve bu Sözleşme gönderilmekte olup ALICI e-posta içeriğini cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, SATICI nezdindeki sistemlerde 3 (üç) yıl süre ile muhafaza edilir.
5.16. İşbu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde, bilgisayar, ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil SATICI’ya ait kayıtlar delil niteliğini haiz olup, tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

ALICI ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir. Ancak aşağıda sayılan mal ve/veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış, istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır.

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
 • ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler,
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler,
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,
 • Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ya anında teslim edilen gayrimaddi ürünler,
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler,
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler,
 • Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler,
 • Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler,
 • Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler,

Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanunen sorumludur. Bu bağlamda, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü üründe bir değişiklik veya bozulma meydana gelirse, ALICI cayma hakkını kaybedebilir. Bu durumların varlığına rağmen, SATICI tarafından cayma kabul edildiği hallerde, iade edilecek ürün bedelinden değişiklik/bozulma kadar indirim yapılabilir.
Cayma hakkının ALICI tarafından SATICI’ya yasal 14 (ondört) günlük sürede telefon, faks veya e-posta yoluyla açık bir şekilde bildirilmesi gerekmektedir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, ALICI tarafından bildirimin yapılmasından itibaren ürünün en çok 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI'nın işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen adresine gönderilmesi zorunludur. ALICI ürünü işbu Sözleşme’de belirtilen anlaşmalı Kargo firması ile gönderebilecek olup bu halde ürün karşılığında tahsil edilmiş tüm ücretler ürünün Kargo’ya teslim edildiği tarihten itibaren on dört gün içinde yapılacaktır. Ancak ALICI ürünü işbu Sözleşme’de beliritlen Kargo ile iade etmez ise ALICI’dan tahsil edilen bedelleri iade yükümlülüğü ürünün SATICI’ya teslim edilmesi ile başlayacak olup yine 14 günlük süre içerisinde iade gerçekleştirilecektir.    . Bununla birlikte Yönetmelik kapsamında belirtildiği üzere işbu Sözleşme’nin Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın sahibi olduğu Aracı Hizmet Sağlayıcının platformu üzerinden kurulması ve ürün bedelinin tahsiline platform tarafından aracılık edildiyse bu halde Aracı Hizmet Sağlayıcı’da iadeye ilişkin bu hükümlerden sorumlu olacaktır.  Cayma hakkı kullanımı halinde iade masraf tutarını karşılama yükümlülüğü ALICI’nın işbu Sözleşme’de belirtilen Kargo’nun kullanılması ve iade halinde iade tutarına yer verilmesi halinde ALICI’ya ait olup, ALICI bu şartı koşulsuz ve şartsız kabul etmektedir. Şüpheye mahal bırakmamak adına, ALICI’nın ürünü yukarıda belirtilen Kargo dışında başka bir Kargo ile iadeyi gerçekleştirmesi halinde iade masraf tutarı ödeme yükümlülüğü herhâlde ALICI’ya ait olacaktır.

İade masraf tutarı ALICI tarafından Kargo şirketine ödenecektir.

Ürünün tesliminden önce cayma hakkının kullanılması durumunda ise Sözleşme’nin platform üzerinden kurulması halinde Aracı Hizmet Sağlayıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, tahsil edilen tüm ödemeleri iade edecektir.
Cayma hakkının ALICI tarafından kullanılarak ürünün iadesi sırasında, ALICI, ürün faturası, iade formu, iade işleminde ürün/ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 7 – GÜVENLİK, GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLER, FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

İnternet Sitesi'nde yer alan bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi, kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları, politikası ve şartları geçerlidir.
7.1. ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanlar ölçüsünde alınmıştır. Söz konusu bilgilerin ALICI’ya ait cihazdan girilmesi nedeniyle, bilgilerin ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI'ya aittir.
7.2. ALICI, işbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı Hesabı açabilmekte, bunun için isim, soyisim, iletişim bilgisi girmekte ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bu bilgiler ‘kişisel veri’ addedilmektedir. Bunun yanında, SATICI, ALICI’nın isim, soyisim ve iletişim bilgisi dışında satın aldığı ürünün bedelini tahsil edebilmek için kredi kartı bilgileri gibi ödeme bilgileri ve ürünü teslim etmek için adres bilgisi toplamaktadır. SATICI, Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin ifası amacıyla bu şekilde kişisel veri toplamakta ve aktarmakta olup söz konusu kişisel verilerin işlenmesi KVKK madde 5/2/c uyarınca gereklidir.
7.3. SATICI, ALICI’dan yukarıda bahsedildiği şekilde topladığı kişisel verileri, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmet kapsamında, Sözleşme amacına uygun, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlemeyi, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetin görülmesi için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza etmeyi, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silmeyi, yok etmeyi veya anonim hale getirmeyi, işbu Sözleşme’nin ifası ve ALICI’nın temel hak ve özgürlüklerine bir zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatleri için gerekenler dışında, ALICI’nın açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.4. İnternet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen veya tamamen kullanımı konusunda, SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç, tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI'ya aittir.
7.5. SATICI, yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler SATICI tarafından İnternet Sitesi'nde veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.
7.6. İnternet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik, güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen parasal sınırlar dahilinde, İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. ALICI böyle bir durumda mal veya hizmeti satın aldığı, ikametgâhının bulunduğu veya SATICI'nın yerleşim yerindeki yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.
ALICI, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş, sözleşme ön bilgilendirmelerinde, İnternet Sitesi'nde yazılı tüm açıklamaları ve koşulları okuduğunu, satışa konu ürünün temel özellik, nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler, bilgilendirmelerin açıklandığını ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler, elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşme'de yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunları onay ve kabul etmek suretiyle, ürünü sipariş ettiğini ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ve beyan eder.
Ön bilgilendirmeler ve işbu Sözleşme, ALICI'nın SATICI'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

 

Cart

No more products available for purchase